FEATURED

Qısa şəkildə NPS-də deyə bilərik. NPS abreviaturasının dilimizə tərcümə etməyə çalışsaq, bu

FEATURED

Elastiklik bir göstəricinin digər göstəricinin dəyişməsində göstərdiyi təsiri ölçmə üsuludur. Qiymət o