FEATURED

Big Data

FEATURED

Big data və ya böyük (geniş) məlumat. Big data internetin istifadəsi və

FEATURED

Qısa şəkildə NPS-də deyə bilərik. NPS abreviaturasının dilimizə tərcümə etməyə çalışsaq, bu

FEATURED

Elastiklik bir göstəricinin digər göstəricinin dəyişməsində göstərdiyi təsiri ölçmə üsuludur. Qiymət o