FEATURED

CLV və CRM 1

FEATURED

Müştərilərlə əlaqələrin qurulması dövrümüzə qədər yalnız müştərilərin məlumatlarının toplanılmasından ibarət idi. Biz